Press "Enter" to skip to content

– kdy hlásit změny

Pokud se vám podařil Kindergeld úspěšně vyřídit, tak vás již nečekají žádné povinnosti. Někdy ale ve vašem osobním nebo pracovním životě nastanou změny, které máte povinnost jako příjemce Kindergeldu hlásit Familienkasse.

• • • • • • 

 

Kdy je potřeba nahlásit změny

Narození dítěte: Musíte podat novou žádost na Kindergeld.

Změna zaměstnání: Potřeba vyplnit změnový list a k tomu doložit novou pracovní smlouvu, potvrzení nového zaměstnavatele a potvrzení o daňové třídě.

Ukončení zaměstnání: Vyplněný změnový list a doložit výpověď.

Změna bydliště: Zde stačí vyplnit změnový list.

Změna účtu: Stačí vyplnit změnový list.

Rodinný stav: Pokud se oženíte nebo vdáte, vyplníte změnový list a doložíte k němu oddací list. Pokud jste se rozvedli, musíte doložit, kdo má dítě/děti v péči a tedy kdo má nárok na Kindergeld.

Škola: Pokud dítě studuje na střední nebo vysoké škole, je potřeba každý rok doložit potvrzení školy na nový školní rok. Není potřeba vyplňovat změnový list.

 

Hlášení změn můžete vyřídit i online na adrese: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kino

• • • • • • 

 

Někdy si Familienkasse sama vyžádá informace o vás

Někdy se může stát, že si Familienkasse sama vyžádá některé informace pro doplnění a jste pak povinni vyplnit formuláře, které jste od ní dostali anebo doložit dokumenty, které si Familienkasse vyžádá.