Press "Enter" to skip to content

– daňové třídy

18. 6. 2018

Přehled daňových tříd v Německu

V Německu existuje 6 daňových tříd. Některé třídy lze i kombinovat. Pokud jste v Německu poprvé, jste automaticky zařazeni do třídy 1. Samoživitelé využívají 2. třídu a lidé, kteří mají více zaměstnání jsou pak automaticky zařazeni do třídy 6.

Třídu lze změnit na základě žádosti na příslušném finančním úřadě, pod který spadáte dle místa výkonu práce a pokud jste pendleři, tak žádáte o změnu daňové třídy na fú v ČR. Popis, jak postupovat na českém fú je na této stránce: Pojištění a daně – Zamezení dvojího zdanění.

• • •

Steuerklasse 1

Daňová třída 1 je určena pro svobodné a nebo rozvedené jedince, kteří nemají děti a nebo i ty, kteří děti mají, ale nejsou v jejich péči. Také pro ovdovělé jedince a partnery v registrovaném partnerství.

Měsíční výdělek do výše 1029,- €, se nedaní. Pro první třídu neplatí povinnost podávat daňové přiznání.

Edit 5.3.2019: Jako pendleři máte povinnost každý rok podávat daňové přiznání, i když máte Steuerklasse 1

• • •

Steuerklasse 2

Druhá třída je určena pro rodiče samoživitele.

Nedaní se měsíční výdělek do výše 1225,- €. Daňové přiznání se podávat nemusí. Pro pendlery tato třída není možná, jelikož by museli žít trvale i s dítětem/dětmi v Německu.

• • •

Steuerklasse 3

Tato třída je pro ženaté/vdané. Může ji získat ten z partnerů, který má vyšší příjem. Druhý pak musí mít třídu 5. Využijí ji především pendleři. Také paltí pro ovdovělé jedince v roce úmrtí partnera a ještě jeden rok poté. A nakonec i pro registrované partnery za předpokladu, že druhý z parnerů má 5. daňovou třídu nebo nepracuje a nebo má minijob.

Nedaní se měsíční výdělek do 1952,- € a musí se podávat daňové přiznání. Zajímavostí je, že během roku neplatíte žádné odvody na daně, ale daň se vypočítává následně při podání daňového přiznání. Je dobré si na to nechávat část peněz na straně.

• • •

Steuerklasse 4

Čtvrtá třída je určena pro ženaté a nebo registrované partnery. Zde ale musí mít druhý z partnerů/manželů také daňovou třídu 4. Využijí ji především ti, kteří mají přibližně podobný příjem. Tuto třídu mohou využít i pendleři za předpokladu, že oba partneři/manželé pracují a odvádějí daně v Německu.

Nedaní se měsíční příjem do 1029,- € a není povinnost podávat daňové přiznání.

• • •

Steuerklasse 5

Třída 5. je určena pro manžele a nebo registrované partnery za předpokladu, že druhý z partnerů/manželů má daňovou třídu 3. Nedaní se příjem do 107,- € a musí se podávat daňové přiznání.

• • •

Steuerklasse 6

Všichni svobodní, ženatí a nebo registrovaní partneři, kteří mají více než jeden pracovní poměr, jsou zsřazeni do 6. daňové třídy. Měsíční mzda se daní celá a daňové přiznání se musí podávat.

Přehled daňových tříd z webu steuerklassen.com.

Kombinace daňových tříd pro manžele

Kombinace 3.a 5. třídy: Vyplatí se, pokud jeden z manželů/partnerů vydělává více než ten druhý. Výhoda této kombinace spočívá v tom, že ten, kdo vydělává víc, platí méně na daních. Nevýhoda je ta, že čím větší je rozdíl mezi platy, tím větší je doplatek při podání daňového přiznání.

Kombinace 4. a 4. třídyVyplatí se pro manžele nebo partnery, kteří vydělávají přibližně stejně.

Kombinace 4. a 4. třídy s faktorem: Tato kombinace má tu výhodu, že lze platit část daní již v průběhu roku, takže daňový doplatek pak není tak velký.

Kdy je potřeba podat daňové přiznání

Ve zvláštních případech musí poplatníci v 1., 2., a 4. třídě podat daňové přiznání.

Jsou to ti, kteří:

  • Pobírali v uplynulém roce více jak 410,- € na podpoře v nezaměstnanosti
  • Pobírali v uplynulém roce více jak 410,- € na nemocenské od německé pojišťovny
  • Pobírali nezdaněné příspěvky od zaměstnavatele (např. příspěvek na dopravu, příspěvek na stravování atd.)
  • Pobírali Kindergeld nebo Entergelg
  • Se v uplynulém roce dostali do šesté daňové třídy

Kdy je potřeba změnit daňovou třídu

Pokud u vás nastala změna v rodinném stavu, je potřeba změnit i daňovou třídu. Změna Steuerklasse se podává prostřednictvím formuláře na příslušném fú, pod který spadáte dle svého místa práce. Během kalendářního roku lze změnit daňovou třídu pouze jednou a maximálně do 30. listopadu.

Změňte třídu, pokud:

  • Jste se oženili, vdali a nebo vstoupili do registrovaného partnerství
  • Rozvedli a nebo již spolu s manželem/partnerem nežijete
  • Jste ovdověli
  • Jste se stali samoživiteli
  • Pokud máte více jak jeden pracovní poměr (ať už hlavní, vedlejší nebo minijob)

Jak a kde změnit daňovou třídu

V článku je to již zmíněno, ale trocha toho opáčka neuškodí. Takže, pokud jste pendler, pak zajděte na příslušný fú, pod který spadáte dle svého místa bydliště. Podejte formulář Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer, česky Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu. Jak jej vyplnit a kam podat vysvětlím v několika málo krocích. Ke stažení je na stránce Ke stažení. Ve formuláři vyznačte třídu, o kterou žádáte a jakmile dostanete od českého fú tyto formuláře zpět potvrzené, pak je zanesete na německý fú. Bohatě postačí tyto formuláře předat svému zaměstnavateli a pokud je co k čemu, pak je tam doručí sám (je ale dobré si to ohlídat). A znovu opakuji: Vždy dávejte kopie!

Jakmile dorazí z Německa potvrzení o určení třídy, předejte jej zaměstnavateli. Kopii!!! 🙂

Pokud v Německu žijete, tak zajdete na příslušný fú, pod který spadáte, vyplníte formulář Steuerklasse Wechseln a jakmile dorazí potvrzení, předáte jej zaměstnavateli.


Poznámky pod čarou

Ke každé změně třídy budete muset prokázat důvod změny, takže pokud jste se oženili, doložíte oddací list, ovdověli – úmrtní list atd. Někde se můžete setkat s tím, že bdou chtít tyto dokumenty přeložené do němčiny. Je dobré se na to informovat předem, stačí poslat mail s dotazem, jestli to nutně chtějí. Předejdete si tím zbytečnou ztrátu času…