Press "Enter" to skip to content

– zamezení dvojího zdanění a žádost o určení daňové třídy

18. 6. 2018

Co je zamezení dvojího zdanění

Česká republika má s Německem uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Tzn., že pokud pracujete v Německu a odvádíte daně do německého daňového systému, nemusíte tyto příjmy zdanit i zde.

Abyste se mohli tomuto dvojímu zdanění vyhnout, musíte na českém FÚ podat formulář a přihlásit se k odvodu daně v Německu. Zároveň si tímto formulářem zažádáte o daňovou třídu, podle které vám bude odvádět zaměstnavatel daň. Tento krok budete provádět každý rok a doporučuji si jej vyřídit nejlépe ihned v lednu a pohlídat si, aby jej zaměstnavatel odevzdal na fú, jinak hrozí, že v průběhu roku vás bez určení třídy zařadí do třídy 6, kde je největší zdanění a chvíli potrvá, než vám rozdíl vrátí zpět.

Rozdělení daňových tříd a jejich výhody popisuji na stránce Daňové třídy.

Určení daňové třídy

Formulář k přihlášení k neomezené povinnosti odvodu daně v příslušném státě se jmenuje Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer, česky Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu. Jak jej vyplnit a kam podat vysvětlím v několika málo krocích. Ke stažení je na stránce Ke stažení.

Vyplnění a podání formuláře

Formulář Antrag als behandlung je potřeba vyplnit ve třech vyhotoveních. Dvě jsou v češtině a jeden v němčině. Formuláře jsou stejné, takže se v tom německém lehce orientuje. Na první straně formulářů vyplňte odstavce A, B a pokud jste ženatí, tak i C. Na druhé straně pak podpis(y) a dál již není potřeba vyplňovat nic jiného.

Příklad, jak lze vyplnit formulář pro český fú.

Ve formuláři zažádejte o daňovou třídu 1 (svobodní) nebo 3 (ženatí). Pokud nepožádáte o určitou daňovou třídu, pak vás fú zařadí automaticky do jedničky.

Podejte na čekém fú. Připravte si 100,- Kč na kolek a pokud jdete poprvé, pak ssebou vemte i pracovní smlouvu. Zhruba do týdne vám fú formuláře potvrdí a zašle na adresu. Zpět dostanete jeden český a jeden německý. Udělejte si kopie a předejte zaměstnavateli, který je doručí na německý fú, pod který spadáte. Pokud chcete, můžete je odnést i sami.

Z příslušného německého fú vám dojde zhruba do čtrnácti dní potvrzený list, který si opět okopírujte a kopii předejte svému zaměstnavateli. Toť vše.

Tak a takhle každý rok…