Press "Enter" to skip to content

Prohlášení zodpovědnosti

11. 7. 2018

Prohlášení zodpovědnosti

Web CZinDE.cz je osobní blog, který se zaměřuje na informace z různých oblastí problematiky Čechů žijících a nebo pracujících v Německu.

Všechny materiály umístěné na portálu CzinDe.cz jsou pouze informační povahy. Pokud jde o jejich případné využití, nejsem oprávněn a neposkytuji žádné záruky na využití zde popsaných postupů nebo návodů. Využití informací zveřejněných na našich stránkách je tedy věcí vlastního uvážení a vlastní odpovědnosti každého návštěvníka.

K řešení konkrétních otázek týkajících se vašeho problému nebo potřeby, vždy a důrazně doporučuji se obrátit na příslušnou instituci nebo využít specializovaného poradce, případně jiné odborníky v konkrétních oblastech. Vyhnete se tak případným nežádoucím komplikacím při neodborné aplikaci některého z poznatků nebo informací zveřejněných na našem portálu pro zajímavost a inspiraci.